Καλῶς δὲ κἀκεῖνος εἶπεν ὃς ἔφη τὴν γεωργίαν τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καὶ τροφὸν εἶναι. Εὖ μὲν γὰρ φερομένης τῆς γεωργίας ἔρρωνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι ἅπασαι, ὅπου δ᾽ ἂν ἀναγκασθῇ ἡ γῆ χερσεύειν, ἀποσβέννυνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι σχεδόν τι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν

ΞΕΝΟΦΩΝ

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο του Οινοποιείου Χρυσολωρά. Τα πιστοποιημένα βιολογικά αμπέλια μας βρίσκονται στη Σέριφο, όπου στη θέση "Φλάσκος" έχει κατασκευαστεί σύγχρονο μικρό οινοποιείο,με πιστοποίηση HACCP, από την εταιρεία Ορίζοντες Τεχνική, με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader .

Η Σέριφος υπήρξε ονομαστός αμπελότοπος από την αρχαιότητα μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν και οι καλλιέργειες σταδιακά εγκαταλείφθηκαν, αρχικά λόγω της απασχόλησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του νησιού στα Μεταλλεία και αργότερα λόγω της αστυφιλίας και της τουριστικής ανάπτυξης. Όραμά μας είναι να αναβιώσει η συστηματική παραγωγή κρασιού στις πλαγιές της Σερίφου, με την οινοποίηση τοπικών ποικιλιών των Κυκλάδων, όπως "Σερφιώτικο", "Μαντηλαριά", "Μονεβασιά", "Τσαμπάτο", "Ψαροσύρικο", "Πλατύραχο" και "Αηδάνι".

Οι αμπελώνες μας είναι αποκλειστικά βιολογικοί, ξηρικοί και πολύ χαμηλής στρεμματικής απόδοσης.